Reginahof 3
5282 GC Boxtel
0411-611450
info@prinses-amaliaschool.nl
Route

Medezeggenschapsraad (MR)


Als ouder kunt u meepraten en meebeslissen over onze school.
Wij hechten veel waarde aan een actieve en betrokken medezeggenschapsraad. 

In onze MR zitten 5 leden.

 
               Namens de ouders:                                   Names het team:                  
 
Linda van de Wiel (voorzitter)
Minou Varscha Reijnaerdts  
Yvonne Kolmans   
 
Anne van Dongen (leerkracht groep 1/2)
Marieke Haaijer (leerkracht groep 1/2)    
 


Notulen
           
                                                                  
                       
      
     12 maart 2019   
     8 januari  2019 
                 activiteitenplan 2018 2019        


MR@prinses-amaliaschool.nl